Essays about: "Clostridium perfringens type A"

Found 2 essays containing the words Clostridium perfringens type A.

 1. 1. Förekomst av specifika bakterier i färskfoder till hund : en undersökning av färskfoder innehållande kött och slaktbiprodukter från idisslare tillgängligt på den svenska marknaden

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefin Hellgren; [2018]
  Keywords : färskfoder; hund; idisslare; Salmonella; Enterobacteriaceae; Campylobacter; Clostridium perfringens;

  Abstract : Raw food diets, a type of animal feed that have not been preserved prior to freezing or cooling, have increased in popularity. The advocates mean that it is more natural to feed dogs diets containing raw ingredients only, compared with heat treated dog food. READ MORE

 2. 2. Intestinal clostridios hos vuxna hästar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Fridolf; [2014]
  Keywords : häst; ekvin; clostridium; Clostridium difficile; Clostridium perfringens; patogenes; Clostridium perfringens typ A; enterokolit; akut; infektionen; diarré; horse; equine; Clostridium perfringens type A; pathogenesis; enterocolit; acute; infection; diarrhoea;

  Abstract : Intestinal clostridios, som bröts ut från det gamla begreppet ”colitits X” på slutet av 1970- talet, är ett syndrom som drabbar hästar och många gånger är utgången fatal. Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för etiologin, epidemiologin och patogenesen bakom intestinal clostridios. READ MORE