Essays about: "Co-creation"

Showing result 1 - 5 of 185 essays containing the word Co-creation.

 1. 1. Co-creating Your Own Luck - A Quantitative Study of Non-participating Consumers' Responses to Communicated Consumer Co-creation in New Product Development

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Jennie Padron Benitez; Sara Sahlquist; [2019]
  Keywords : consumer co-creation; new product development; customer-based brand equity; non-participating consumer responses; virtual customer integration;

  Abstract : Consumers are deemed to be the most important external source used in innovation processes. Recently, the interest in consumer involvement in new product development has increased, both in practice and within research. READ MORE

 2. 2. Customer Defection and Value in Business-to-Business Relationships

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Emmy Jylhä; [2018]
  Keywords : Customer defection; customer value; value co-creation; relationship quality; customer retention; retention management; trust; satisfaction; commitment;

  Abstract : In order for firms to be able to compete on the market, it is of importance for them to create value for their customers. Value is not only the outcome from providing the customer with a product of high quality, since value co-creation can occur when firms interact with their customers and create strong relationships with them. READ MORE

 3. 3. Personalized Advertising Online and its Difficulties with Customer Privacy

  University essay from Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Author : Sanne Dahlgren; Beatrice Tabell; [2018]
  Keywords : online advertising; personalized advertising; personalized-privacy paradox; privacy concerns; value creation; value co-creation; value co-destruction;

  Abstract : Purpose: The aim of this paper is to explain and to create an understanding if personalized advertising online creates value for customers.  Design/methodology/approach: A qualitative study through 14 semi-structured interviews. READ MORE

 4. 4. Svensk fårull – en bra resurs! : en fallstudie om att skapa mervärde på svensk ull

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Alina Eriksson; Saga Sjöling; [2018]
  Keywords : svensk fårull; värdekedja; supply chain management; co-creation;

  Abstract : Miljö, hållbarhet och resurser har blivit allt viktigare i samhället och för företag. Jordens resurser är begränsade och det är viktigt att ta tillvara på de resurser som finns. I Sverige klipps årligen stora mängder ull från svenska får och majoriteten av ullen slängs istället för att användas som en resurs. READ MORE

 5. 5. Developing a Digitally Transformed Business Model

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Joy Nielsen; [2018]
  Keywords : Danish Movies; Digital Transformation; Cinema; Distribution; Digitalization; Business Models;

  Abstract : Online movie distribution has become a common practice after giants such as HBO and Netflix have entered the scene. Despite the new digital technologies, the Danish movie industry are having a hard time benefitting from these. READ MORE