Essays about: "Coastal Rural Area"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Coastal Rural Area.

 1. 1. Tourism has impacts on smaller destinations too : A questionnaire study to determine any tourism effects on smaller destinations and its residents.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Felicia Carlström; Johanna Gustavsson; [2021]
  Keywords : tourism; destination; rural tourism; triple bottom line; sociocultural effects; economic effects; environmental effects; Glasriket; residents’ attitudes; seasonality;

  Abstract : Tourism is something that today is very common for most parts of the world. Tourism effects is a phenomenon that focuses on the effects of tourism which can affect destinations and residents in different ways. The most common are social, cultural, environmental and economic impacts. READ MORE

 2. 2. An Analysis of Alternative Building Materials in the Coastal Rural Areas of Bangladesh

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Fuad Alam; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Alternative Building Materials; Bangladesh; Coastal Rural Area;

  Abstract : This study will provide background information about the region of Bangladesh, more specifically the coastal rural area of Bangladesh. This region has due to the global warming become a very disaster-prone region where disaster resilience work has become increasingly relevant. READ MORE

 3. 3. An Analysis of Alternative Building Materials in the Coastal Rural Areas of Bangladesh

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Nabil Hossain; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Alternative Building Materials; Bangladesh; Coastal Rural Area; Hallbar utveckling; Alternativa Byggnadsmaterial; Bangladesh; Kustliga Landsbygden;

  Abstract : This study will provide background information about the region of Bangladesh,more specifically the coastal rural area of Bangladesh. This region has due to theglobal warming become a very disaster-prone region where disaster resilience workhas become increasingly relevant. READ MORE

 4. 4. Havet hör bygden till : kustnära fiske och gastronomi på Österlen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Viktor Vesterberg; [2019]
  Keywords : kustnära fiske; sense of place; place identity; gastronomi; meroir;

  Abstract : Fisket har fram tills nyligen varit en viktig näring på Österlen och området är fortfarande präglat av en kustbygdsidentitet som det kustnära fisket varit delaktigt i att konstruera. Österlen är idag välkänt för sina många restauranger med gastronomiskt anseende vilka ofta har ett stort fokus på lokalproducerade råvaror. READ MORE

 5. 5. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ru Amanda Winroth; [2018]
  Keywords : våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Abstract : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. READ MORE