Essays about: "Community detection"

Showing result 1 - 5 of 75 essays containing the words Community detection.

 1. 1. Probing Charm Production with Three-Particle Correlations in pp Collisions

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Author : Kim Haupt; [2023]
  Keywords : pp collisions; charm production; three-particle correlation; Pythia; Physics and Astronomy;

  Abstract : This thesis aims to investigate possible correlations between charm production and baryon production in proton-proton collisions through three-particle correlations. The question attempted to be answered is where, for a given charmed baryon, the balancing anti-charm particle and balancing anti-baryon are located. READ MORE

 2. 2. An Investigation of Slow HTTP DoS attacks on Intrusion Detection Systems

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Venkata Sai Bala Ratan Murali Puvvada; Hemanth Kandala; [2023]
  Keywords : Intrusion Detection Systems; Slow HTTP DoS Attacks; Snort; Suricata; Rule sets.;

  Abstract : Network Security Monitoring (NSM) is one of the standard methods used for protecting networks from attackers, and it has four phases: Monitoring, Detection, Forensics/Diagnosis, and Response/Recovery. One of the technologies frequently used for monitoring and detecting malicious traffic in the network is Intrusion Detection Systems (IDS). READ MORE

 3. 3. Perception and implementation of Zero Defect Manufacturing approach in foundries

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Mohamed Saliji; [2022]
  Keywords : Zero-defect manufacturing; ZDM; Foundry quality; Metal casting quality; Automation in foundries.;

  Abstract : Foundry is an industry that is both very old and very forward-looking. It is an essential base for several industrial sectors in today’s world. However, the metal casting industry faces a lot of challenges, including quality. READ MORE

 4. 4. Community Detection in Directed Graphs for Cell-to-Sector Mapping Using Handover Statistics in Mobile Communication Networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : David Rommedahl; [2022]
  Keywords : Community detection; Communications networks; Handover; Sectors; Directed graphs; Binary classification; Graph clustering; Gemenskapsdetektion; Kommunikationsnätverk; Handover; Sektorer; Riktade grafer; Binär klassification; Grafklustring;

  Abstract : Many use cases in mobile communication networks are dependent on knowledge of which cells serve the same sector. These use cases include network planning, optimization and troubleshooting. Current methods of obtaining knowledge regarding this cell-to-sector mapping are based on naming conventions of cells. READ MORE

 5. 5. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Johansson; [2022]
  Keywords : SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Abstract : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. READ MORE