Essays about: "Complementary therapies"

Found 4 essays containing the words Complementary therapies.

 1. 1. Generella principer för virala vektorsystem och deras tillämpning inom veterinärmedicin

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Josefin Brock von Rein; [2018]
  Keywords : viral vektor; genterapi; cancer; vaccin; veterinärmedicin;

  Abstract : Under lång tid betraktades virus enbart som ett hot mot djur och människor med stor risk att åsamka skada. Framgångar i molekylär virologi kom att bredda den uppfattningen och visa att den virala infektionsvägen var användbar för terapeutiska syften. READ MORE

 2. 2. The genetics of glioma : and the use of dogs as model for human glioma

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Vanja Börjesson; [2016]
  Keywords : c-MET; canine; gene therapy; genome wide association studies GWAS ; next generation sequencing NGS ; glioma;

  Abstract : Glioma is the most common type of primary brain tumor in humans, and the second most common in canines. This tumor type originates from glial cells in the brain and is a genetic disorder caused by mutations in genes regulating important cellular functions. The current diagnosis of glioma is based on histopathological evaluations and gradings. READ MORE

 3. 3. Complementary alternative therapy methods used in persons receiving palliative care to alleviate pain : a literature review

  University essay from Sophiahemmet Högskola

  Author : Ioannis Makris; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Palliative care aims for the relief of suffering, pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual. Pain is the suffering that encompasses all of a person’s physical, psychological, social, spiritual, and practical struggles. Nursing aims at promoting health and caring for the sick. READ MORE

 4. 4. Icke- farmakologiska behandlingsmetoder för kvinnor med primär dysmenorré : Evidensbaserad omvårdnad

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Tommy Carlsson; Klara Naji; [2010]
  Keywords : Complementary therapies; Literature review; Nursing; Primary dysmenorrhea; Self care;

  Abstract : Bakgrund: Primär dysmenorré, svår menstruationssmärta utan sjukdomsrelaterad bakomliggande orsak, är det vanligaste gynekologiska besväret för unga kvinnor. Idag fokuseras behandlingen av menstruationssmärta på läkemedel. Det har dock visats att kvinnor även använder sig av ickefarmakologiska metoder för att lindra sin smärta. READ MORE