Essays about: "Concrete road wear"

Found 2 essays containing the words Concrete road wear.

 1. 1. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Keywords : vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Abstract : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. READ MORE

 2. 2. Studded tire wear - comparison between British Pendulum and Pin on disc testing

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Ryohei Kozuka; [2017]
  Keywords : Studded tire; Concrete road wear; Pin on disc; British Pendulum; Dubbdäck; betongväg; nötning; pinne-på-skiva; Brittisk pendel;

  Abstract : Studded tires are widely used during the winter season in the Nordic countries due to their performance qualities in extreme cold temperatures, however they cause wear on the road surface. This is not only an economic problem but also a health problem due to amount of airborne wear particles that are generated. READ MORE