Essays about: "Constructed wetland"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words Constructed wetland.

 1. 1. Våtmarksbatymetri : djupmätning av 10 anlagda våtmarker i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Gordon Lindau; [2022]
  Keywords : batymetri; djupmätning; portabelt ekolod; kastbart ekolod; våtmark; fosfordamm;

  Abstract : Tio anlagda våtmarker i jordbrukslandskap i Mälardalen har undersökts i syfte att bestämma vattendjup och volym samt för att studera batymetriska metoder som kan vara lämpliga vid djupmätning av fosfordammar och andra grunda våtmarker. De metoder som använts är portabelt, kastbart ekolod som både släpats bakom kajak och kastats med fiskespö från land samt manuell mätning med mätsticka. READ MORE

 2. 2. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Christian Lundström; [2022]
  Keywords : Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Abstract : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. READ MORE

 3. 3. Våtmarker i Helsingborg : en analys av nio våtmarker anlagda längs Råån

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Alexander Andersson; [2022]
  Keywords : våtmarker; Råån; kväverening; sedimentering; vattenrening; våtmark; Ormastorp; Norra Vallåkra; Bälteberga; Wetlands; nitrogenretention; sedimentation; water purification; ekosystemtjänster;

  Abstract : Den här uppsatsen belyser våtmarkers positiva miljöpåverkan. Med hjälp av historiskt kartmaterial av Skånes historiska landskap visas landskapet och framför allt Råån förändring kopplat till utdikningsprojekten som påbörjades på 1800-talet. READ MORE

 4. 4. Analyzing the impact of the financial systems for constructing wetlands in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Amanda Speks; [2021]
  Keywords : Sustainable Development; Wetlands; LOVA; LONA; the Rural Development Programme;

  Abstract : Financial support is one of the main ways in which the Swedish government can encourage restoration and construction of wetlands. Despite having the tool of financial support for constructing wetlands in place, there is little information on how the support systems are structured and how they compare to each other. READ MORE

 5. 5. Modeling BOD removal in free watersurface constructed wetlands with variable residence time-based methods

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Degefu Yohannes Sebro; [2021]
  Keywords : BOD removal; Free water-surface constructed wetlands; VART-BOD; models; dynamic diffusion zone; Technology and Engineering;

  Abstract : Constructed wetlands (CWs) have been applied for several years in the removal process pollutants from secondary treatment plants and stormwater. In this paper, the Variable Residence Time (VART) model for solute transport in streams was extended to simulate the BOD removal process in free water surface flow constructed wetlands (FWS CWs). READ MORE