Essays about: "Consumption Values"

Showing result 1 - 5 of 409 essays containing the words Consumption Values.

 1. 1. Enlightening the Present with the Past – Consumer’s Yearning for a Past Ethos: The Meaning Construction of Vintage Objects

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Carl-Fredrik Hansson; [2020-11-09]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Environmental knowledge and motivated beliefs in flight consumption -An economic approach to cognitive dissonance and motivated reasoning

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Alexander Eriksson; Peter Stelleck; [2020-07-10]
  Keywords : Economics; Labeled choice experiment; Environmental knowledge; Cognitive dissonance; Motivated beliefs; Stated preferences; Conditional logit; Environment; Transport;

  Abstract : MSc in Economics.... READ MORE

 3. 3. We've Got Nothing to Hide - A qualitative study of how corporate identity influence Swedish fashion companies’ commitment to supply chain transparency as a way to compete

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Isabelle Båth; John Ekberg; [2020-06-23]
  Keywords : Transparency; Supply chain transparency; Corporate identity; Rationales for transparency; Fashion industry; Sustainability;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. Brand negotiations in Video Game Communities - An exploratory study analysing community-made discourses in video game brands and how they shape the brand image

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Christian Möller; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 5. 5. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Keywords : FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Abstract : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. READ MORE