Essays about: "Control"

Showing result 1 - 5 of 8984 essays containing the word Control.

 1. 1. Mergers and Acquisitions in The Video Gaming Industry

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Viktor Glimne; Jesper Stålheim; [2021-02-24]
  Keywords : ;

  Abstract : This research paper studies the effect of 102 M&A announcements during 2016-2020 in thevideo gaming sector. The purpose is to answer whether M&A events within the sectormanages to create synergy gains for investors, or if it is just an act of management wantingto control larger firms, increasing the size of companies with little value added. READ MORE

 2. 2. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Author : Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
  Keywords : dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

  Abstract : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. READ MORE

 3. 3. EVER CLOSER FOREST POLICY? A qualitative document study on European Integration

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Simon Fredriksson; [2021-02-11]
  Keywords : Forest Policy; European Integration; Integration Theory;

  Abstract : This thesis work examines integration in the EU on forest policy, aiming to understand what drives the integration process on the area. The study is centred on analysing the differences between the first and second forestry strategy and on how Council of the European Union and the European Parliament relate to these. READ MORE

 4. 4. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hamberg; [2021]
  Keywords : additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av glyfosat som kommunal bekämpningsmetod : mot parkslide i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Li Skillö; [2021]
  Keywords : parkslide; glyfosat; reynoutria japonica; fallopia japonica; ; polygonum cuspidatum; japanese knotweed; invasive plant management; glyphosate; glyphosate ecological effects;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) är en svårbekämpad invasiv främmande art som inte innefattas av några lagar, den sprider sig dock kraftigt runt om i Europa. Naturvårdsverket rekommenderar att den bekämpas då den är klassad som en invasiv främmande art av Artdatabanken. READ MORE