Essays about: "Cooperia onchophora"

Found 2 essays containing the words Cooperia onchophora.

 1. 1. Praktisk parasitkontroll i integrerad ekologisk dikoproduktion : att kontrollera och minska risken för parasitinfektioner genom betesstrategier

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Arvid Lennartsson; Jennifer Sköld; [2016]
  Keywords : dikoproduktion; ekologisk; parasitkontroll; betesstrategier; löpmagsmask; lungmask; tunntarmsmask; inälvsparasiter; betesplanering;

  Abstract : I en ekologisk produktion är det inte tillåtet att rutinmässigt och förebyggande avmaska djuren. Istället får djurägaren jobba preventivt med olika betesstrategier för att lägga upp en hållbar betesplan. Det som ska uppnås är att få ett så optimalt utnyttjande av marken som möjligt men inte någon uppförökning av parasitnivån. READ MORE

 2. 2. Resistens hos parasiter som angriper får respektive nötkreatur i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Evelina Vinqvist; [2014]
  Keywords : resistens; nötkreatur; får; Sverige; anthelmintikum; Haemonchus contortus; Teladorsagia circumcincta; Cooperia onchophora; Trichostrongylus spp.; Ostertagia ostertagi; resistance; cattle; sheep; Sweden; anthelmintica;

  Abstract : Parasitangrepp är en av de vanligaste och allvarligaste orsakerna till produktionsbortfall hos får och nöt. Akut sjukdom till följd av parasitangrepp uppstår ofta plötsligt och med hög mortalitet. READ MORE