Essays about: "Cornelia Nylander"

Found 1 essay containing the words Cornelia Nylander.

  1. 1. Översättning och pilotstudie av CMPS-F : utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Joanna Kulle; Cornelia Nylander; [2018]
    Keywords : katt; smärta; instrument; utvärdering; poäng;

    Abstract : Att utvärdera smärta hos katt kan vara en stor utmaning, men med hjälp av ett validerat smärtutvärderingsinstrument kan det underlättas. Inom djursjukvården är det av betydelse att djuren är adekvat smärtlindrade för att inte utsättas för onödigt lidande. READ MORE