Essays about: "Cornelia Tornakull"

Found 1 essay containing the words Cornelia Tornakull.

  1. 1. Is the critique against the current system of Investment Treaty Arbitration legitimate? A study focusing on the financial crisis in Argentina

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Cornelia Tornakull; [2012]
    Keywords : Investment law; Investment treaty arbitration; Law and Political Science;

    Abstract : Detta examensarbete behandlar olika aspekter av internationell investeringsrätt. Bilaterala eller regionala investeringsavtal tillsammans med internationell sedvanerätt reglerar mestadels rättsområdet. Sedvanerätten är inte harmoniserad på området vilket gör den osäker för investerare. READ MORE