Essays about: "Costs of inventory"

Showing result 1 - 5 of 186 essays containing the words Costs of inventory.

 1. 1. The challenges and solutions of Inventory management in Chinese food supply chains during the Covid-19 Pandemic

  University essay from

  Author : Xingyu Liu; Yimeng Ma; Yushan Wu; [2021]
  Keywords : The Covid-19 pandemic; Food supply chain; Supply chain management; Logistic management; Inventory management.;

  Abstract : At the end of the 2019 year, the outbreak of the Covid-19 pandemic changes human life. People have to change their way to be more safer for working and producing. For most industries, the impact of the Covid-19 pandemic is huge. The number of active labor and the order is decreased, moreover, the inventory management issues appeared in this time. READ MORE

 2. 2. Effective inventory management in the automotive industry, a literature study.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Mohamed Saliji; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : The automotive industry is characterized by the importance of its inventories and the diversity of these inventories. They are strategic key factors to ensure a short time to market. The effective management of such an important asset is vital to ensure the high competitiveness of car manufacturers. READ MORE

 3. 3. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; [2021]
  Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE

 4. 4. Deligate’s role and impact in the food system : a case study of a Swedish company’s multifaceted approach to tackle avoidable food waste in the retail sector

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Chelsea Hoegberg; Amanda Olsson; [2021]
  Keywords : circularity broker; consumer behavior; consumer engagement; food system; food waste; price reduction; retail sector;

  Abstract : Food waste is occurring at all stages of the food supply chain and leading to environmental, economic, and social costs and injustices. While some actors are responsible for greater degrees of waste, every actor is being called upon to take action. READ MORE

 5. 5. Märkning av rundvirke : informationsöverföring, mätningstillfällen och märkningsmetodik i virkesflödet från skog till industri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Johan Olsson Louhelainen; [2021]
  Keywords : virkesmärkning; stämpling; vältlapp; märkningskostnad; digitalisering; ; processkartläggning;

  Abstract : Stora kvantiteter data produceras varje dag i de svenska skogarna. Allt från taxeringsdata och skördarmätt data till uppskattade data vid virkestransporter och data från inmätningen vid industrierna. READ MORE