Essays about: "Cultural Landscape"

Showing result 1 - 5 of 456 essays containing the words Cultural Landscape.

 1. 1. BASED, REDPILLED, AND FPBP. Examining identification through discursive/affective practices on 4chan/pol/

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Author : Henrik Bergius; [2022-02-08]
  Keywords : Affect; Discourse; 4chan; Fascism; Radicalization; Disciplining; Online political space;

  Abstract : In a political landscape increasingly more influenced by far-right populism, the potential for political projects aiming to expand democracy is challenged. With the internet becoming an important arena for political discussion, this begs the question of how online spaces function as politically radicalizing. READ MORE

 2. 2. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Keywords : naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Abstract : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. READ MORE

 3. 3. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Rebeca Paolini Madrid; [2022]
  Keywords : pocket parks; public place; well-being; restorative environments; perceived sensory dimensions; social connection; culture; community garden; urban green spaces;

  Abstract : Green public places are in constant threat due to city development and densification. For the benefit of the urban dwellers and the environment, it is important to the development, accessibility, and quality design of public places. READ MORE

 4. 4. Green is the New Black: Understanding Current and Prospective Pro-Environmental Activities in Ritual and Practice on Death

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Amber Golding; [2022]
  Keywords : death; pro-environmental; bereavement sector; ritual; practice; Sweden; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Niche pro-environmental innovations in death practices are gaining attention from sector and public stakeholders but can be sidelined due to lack of ritual and practice to support their implementation. The way death practices are conducted in Sweden is examined using transdisciplinary research methods and the multi-level perspective to understand which niche innovations have and have not been incorporated into the regimes which contribute to the bereavement sector and subsequent landscape of Swedish culture. READ MORE

 5. 5. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE