Essays about: "Cystatin C"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the words Cystatin C.

 1. 1. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Petra Andersson; [2021]
  Keywords : hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Abstract : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. READ MORE

 2. 2. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Axelsson; [2021]
  Keywords : Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Abstract : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. READ MORE

 3. 3. Evaluation of a new point-of-care test for measuring proenkephalin in blood as an estimate of kidney function

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Author : Sara Häggmark; [2021]
  Keywords : PENK; glomerular filtration rate; iohexol plasma clearance; creatinine; cystatin C;

  Abstract : Background: Glomerular filtration rate (GFR) is a clinically important measurement of kidney function and estimating the GFR is of great importance in healthcare. Methods available today either lack in precision or are overly time consuming. READ MORE

 4. 4. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Evelina Damm; [2020]
  Keywords : hund; urin; fraktionell utsöndring; kreatininkvoter; kemiska metaboliter;

  Abstract : Det vanligaste sättet att tolka analytiska tester är via referensintervall. Provtagningsvärden från en misstänkt sjuk individ jämförs med detta referensintervall och tolkas för att försöka diagnostisera sjukdom. READ MORE

 5. 5. Possible Bene ts With Combined Creatinine and cystatin C Test for Estimated GFR

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Tobias Hedberg; [2015]
  Keywords : Mathematics and Statistics;

  Abstract : .... READ MORE