Essays about: "DEFINITION OF COMPARATIVE BANKING"

Found 1 essay containing the words DEFINITION OF COMPARATIVE BANKING.

  1. 1. The Swedish Group Taxation Regime and EU Law

    University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Author : Benjamin Morris; [2011]
    Keywords : allmän rättslära en. jurisprudence ; arbetsrätt en. labour law ; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt en. banking law ; boenderätt; civilrätt en. private law ; EU-rätt en. EU law ; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt en. fiscal law ; folkrätt en. public international law ; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt en. administrative law ; immaterialrätt; internationell privaträtt en. private international law ; IT-rätt; komparativ rätt en. comparative law ; konkurrensrätt en. civil and criminal procedure ; rättsekonomi en law and economics ; rättshistoria en. legal history ; rättssociologi; rättsvetenskap en. law ; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt en. social and welfare law ; statsrätt; straffrätt en. criminal law ; transporträtt; utrikeshandelsrätt; group taxation; transfer pricing; koncernbidrag; koncernavdrag.; Law and Political Science;

    Abstract : Denna uppsats behandlar den svenska gruppbeskattningslagstiftningen och dess kompatibilitet med EU-rätten, fram till hösten 2010. Allra först behandlas problematiken i de konflikterande principerna skattesuveränitet och unionsmedlemskap, därefter defineras eller förklaras ett antal nyckelkoncept och termer. READ MORE