Essays about: "DFD-kött"

Found 2 essays containing the word DFD-kött.

 1. 1. Förändrad djurhantering på gården för att uppnå minskad stress för nötkreatur på slakteriet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Johansson; [2014]
  Keywords : stress; slakt; nötkreatur; svält; avel;

  Abstract : Vid storskalig slakt utsätts nötkreatur för många stressande faktorer, såsom transport, nya miljöer och gruppkonstellationer samt hårdhänt hantering. Stressen utgör ett hot mot djurens välfärd och är en viktig orsak till ekonomiska förluster för slakteriet i form av DFD-kött och kassationer. READ MORE

 2. 2. Problem med röda hamburgare efter tillagning : bakgrund och möjliga lösningar

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Carina Gossas; [2006]
  Keywords : hamburgare; röd färg; minolta; a*-värden; myoglobin; DFD-kött; kryddor; bakterier;

  Abstract : Persistent pink in beef patties and hamburgers is a problem in the meat industry that has been known for a few decades. It is a costly problem as it can give rejections of food by consumers. Studies around the world have tried to solve the problem but it still remains a mystery. There are many different theories of what is causing the red colour. READ MORE