Essays about: "DGVM"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word DGVM.

 1. 1. Emulators for dynamic vegetation models - Supervised learning in large data sets

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Olof Olsson; [2017]
  Keywords : Gaussian process emulator; DGVM; emulation; Mathematics and Statistics;

  Abstract : The observed and expected changes in the environment due to human actions implies risks that future food production will be insufficient. Pre- dicting the impact these changes have on the agricultural system could be beneficial by allowing for proactive mitigating efforts. READ MORE

 2. 2. Modelling global Gross Primary Production using the correlation between key leaf traits

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Alexandra Pongrácz; [2017]
  Keywords : ecosystem modelling; leaf longevity; leaf nitrogen content; leaf mass per area; LEIA; LPJ-GUESS; GPP; terrestrial biosphere; Earth and Environmental Sciences; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Sophisticated ecosystem models make it possible to evaluate the potential future changes of the carbon sequestration capacity of the terrestrial biosphere, as a response to the rapid environmental and climatic changes. Accuracy of model estimates is however strongly dependent on the parametrisation of driving parameters. READ MORE

 3. 3. Simulating current regional pattern and composition of Chilean native forests using a dynamic ecosystem model

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Cristián Andrés Escobar Avaria; [2013]
  Keywords : South-central Chile; LPJ-GUESS; temperate rain forests; magellanic rainforests; Physical Geography and Ecosystem analysis; plant functional types; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Resumen Dentro de los recursos naturales más relevantes de Chile están los bosques nativos. A pesar de su amplia distribución en el país, su superficie ha sido drásticamente disminuida durante los dos últimos siglos, especialmente debido a los continuos cambios en el uso de la tierra asociados a la agricultura, a la tala selectiva, al monocultivo de especies exóticas y al desarrollo urbano. READ MORE

 4. 4. Refining fuel loads in LPJ-GUESS-SPITFIRE for wet-dry areas : with an emphasis on Kruger National Park in South Africa

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ylva Persson; [2013]
  Keywords : Kruger National Park; turnover time; fuel; Fire; wet-dry areas; LPJ-GUESS-SPITFIRE; geography; physical geography; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Eld är en av de viktigaste störningsprocesserna som påverkar den terrestra biosfären genom att forma vegetationens spridning, komposition, struktur, växtdiversitet och biokemiska cykler. Några av de mest påverkade ekosystemen är våt-torra områden, här klassificerade som savann eller Medelhavsområden. READ MORE

 5. 5. The effects of managed ruminants grazing on the global carbon cycle and greenhouse gas forcing

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Jakob Lagerstedt; [2006]
  Keywords : ruminants; ecological modeling; carbon cycle; geography; physical geography; LPJ-DGVM; C ; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Populärvetenskaplig sammanfattning: Kolcykeln är enkelt uttryckt den globala balansräkningen av kolets (C) förflyttning genom olika sfärer såsom mellan atmosfären och biosfären, således är kolcykeln av stor betydelse för mänsklighetens existens. Exempelvis har atmosfäriska koncentrationer av koldioxid (CO2) och metan (CH4) ökat de senaste 200 hundra åren på grund av mänskliga aktiviteter (till stor del en förflyttning av kol från olika sfärer till atmosfären direkt eller indirekt via olika mekanismer såsom t. READ MORE