Essays about: "DTW-index"

Found 3 essays containing the word DTW-index.

 1. 1. Kan markfuktighetskartor användas för att hitta skogsmark med hög bonitet? : ett gis-baserat försök med dtw-index och laserskannad övre höjd

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anders Henriksson; [2015]
  Keywords : DTW-index; site productivity; Krycklan; remote sensing; wet-areas mapping; forest hydrology; topography; site properties; bonitet; fjärranalys; markfuktighet; kartläggning; markhydrologi; topografi; ståndortsegenskaper;

  Abstract : The depth-to-water-index (DTW-index) is derived from digital elevation models (DEM) to map soil wetness, in terms of distance from soil surface to the ground water table. The aim of this GIS based study was to investigate the existence of a relationship between DTW-index and forest site productivity (SP). READ MORE

 2. 2. Beräkning av areal och stående timmervolym i skyddszoner skapade från DTW-index

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Risby; [2014]
  Keywords : DEM; skogsstruktur; kantzon; Lidardata; vattendrag; skogsbruk; forest structure; riparian zone; Lidar; forest operations;

  Abstract : I Sverige bedrivs skogsbruk på en stor del av skogsmarken vilket riskerar att påverka miljön i vattendragen negativt. Lokala utströmningsområden i anslutning till vattendrag har extra stor betydelse för ytvattnets kemi. READ MORE

 3. 3. Skogens struktur och ekonomi över 100 år med fast eller varierad skyddszon runt vattendrag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anna Jonsson; Sofia Grahn; [2014]
  Keywords : Heureka PlanVis; DTW-index; digital höjdmodell DEM ; rekreationsindex; lövskog;

  Abstract : Skogsbruksåtgärder intill vatten kan ge negativa konsekvenser på vattenkvalitén. Ett sätt att minska den negativa påverkan är att skapa skyddszoner. I denna studie simulerades olika skyddszoner i Heureka PlanVis och utvärderades med avseende på ekologiska, ekonomiska och sociala värden sett över längre tid. READ MORE