Essays about: "Dammar"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word Dammar.

 1. 1. Bevattning i vallodling

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2020]
  Keywords : grovfoder; vattenbrist; torkstress; torka; bevattningsdamm; försommartorka;

  Abstract : Denna litteraturstudie handlar om hur bevattning påverkar vallens av-kastning. Det är ett viktigt ämne att diskutera efter den extrema sommaren 2018. Med klimatförändringarna är det troligt att säsongerna blir mera vari-erande, trots det måste grovfoderförsörjningen till våra lantbruksdjur säk-ras. READ MORE

 2. 2. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Vilhelm Ekberg; [2019]
  Keywords : anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Abstract : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. READ MORE

 3. 3. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 4. 4. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Mathias Andersson; [2019]
  Keywords : Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Abstract : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. READ MORE

 5. 5. Dams in Swedish law - : An identification of the problems that can occur with the implementation of the modern environmental regulations

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Titti Broman; Sofia Strandell Dalius; [2019]
  Keywords : Dams; water activity; modern environmental conditions; Dammar; vattenverksamhet; moderna miljövillkor;

  Abstract : The importance of reducing people's environmental impact has become increasingly apparent since the beginning of the 21st century. According to the European Parliament, new legislation has been required to stop the deterioration of Europe's waters and to achieve "good status" for Europe's rivers, lakes and groundwater. READ MORE