Essays about: "Daniel Ed"

Found 3 essays containing the words Daniel Ed.

 1. 1. Evaluation and Implementation of a Longitudinal Control in a Platoon of Radio Controlled Vehicles

  University essay from KTH/Reglerteknik

  Author : Daniel Roshanghias; [2017]
  Keywords : Advanced Driver Assistance Systems; Cooperative Adaptive Cruise Controller; Intelligent Transportation Systems; Platooning; System Identication; Vehicle-to-vehicle communication;

  Abstract : Over the past decades, congestion and emission problems has increased remarkablywhich escalates the demands on vehicles. The advancements withinthe eld of information and communication systems gives the opportunity todeal with the aforementioned problems. READ MORE

 2. 2. Equipment for Accelerated Vibration Testing

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Daniel Hideblad; [2017]
  Keywords : Accelerated vibration testing equipment; vibration equipment; shock; eee-components; accelerated vibration testing; HALT; HASS; Electrodynamic; shaker;

  Abstract : The increasing complexity with the decrease in size of EEE – components (Electronic, electric and electromagnetic) raises the question on how higher energy frequencies will affect the components and their continuous development. The most common vibration testing equipment currently in use within the automotive industry and SCANIA CV AB are the electrodynamic shaker (ED system). READ MORE

 3. 3. Timber compression strength perpendicular to the grain - testing of glulam beams with and without reinforcement

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Daniel Ed; Fredrik Hasselqvist; [2011]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : I och med övergången från den svenska konstruktionsnormen, BKR, till den nya europeiska normen, Eurocode, har både karaktäristiska värden och tillvägagångssättet för beräkning av träts hållfasthet förändrats. Trä som konstruktionsmaterial är även specifikt påverkat, då ett nytt klassificeringssytem har införts i samband med övergången till Euorocode. READ MORE