Essays about: "Daniel Magnusson"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Daniel Magnusson.

 1. 1. Raising Capital in the Real Estate Industry : Crowdlending as a Financing Source

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Edwin Davis; Malin Wiberg; Daniel Magnusson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Background: Since the financial crisis in 2008, it has become more challenging for small and medium-sized companies to obtain loans from traditional financial institutes. This has in turn lead to an increase in demand for alternative financing methods. READ MORE

 2. 2. Olika sätt för att ge järn till smågrisar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Daniel Magnusson; Joel Ivarsson; [2018]
  Keywords : gris; järn; torv; TorvoJärn Extra; injektion;

  Abstract : I de besättningar, vi genomförde vår undersökning ges grisarna normalt en järn-injektion på fjärde levnadsdagen och sedan Protect järnpellets (Lantmännen). Vi ville undersöka om det är möjligt att inte ge grisarna järninjektion utan enbart ge grisarna TorvoJärn Extra (Lantmännen) utan att tillväxten blir sämre. READ MORE

 3. 3. Investeringsbedömning för AB Karl Hedins Sågverk i Krylbo

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Daniel Magnusson; [2013]
  Keywords : sågverk; produktivitet; investeringskalkylering; buffert; AB Karl Hedin; sawmill; productivity; investment calculation;

  Abstract : Den svenska sågverksindustrin upplever en hård konkurrens på världsmarknaden för sågade trävaror. Efterfrågan har minskat utan att marknadens utbud har justerats ned. Detta har genererat lägre världsmarknadspriser och en utslagning av sågverksaktörer. READ MORE

 4. 4. The German wind energy market and its developers – a study of sourcing models, success factors and challenges

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Daniel Beckius; David Magnusson; [2013]
  Keywords : Wind power; onshore; Germany; energy market; developer; repowering; sourcing models; success factors; challenges;

  Abstract : Wind power is a fast-growing industry (GWEC, 2013) and already accounts for seven percent of the total electricity consumption in the EU. The largest market in the EU, and the third largest in the world, is Germany, with an installed base of 31 GW onshore. READ MORE

 5. 5. A network based algorithm for aided navigation

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Daniel Magnusson; [2012]
  Keywords : Sensor fusion; Navigation; Swarms; Scenarios; Group tracking; Link; LINK-16; Sensorfusion; Navigering; Svärmar; Scenarior; Gruppspårning; Länk; LINK-16;

  Abstract : This thesis is concerned with development of a navigation algorithm primarily for the aircraft fighter SAAB JAS 39 Gripen, in swarms of other units. The algorithm uses information from conventional navigation systems and additional information from a radio data link as aiding information, relative range measurements. READ MORE