Essays about: "Data science"

Showing result 1 - 5 of 1143 essays containing the words Data science.

 1. 1. POPULISM AND POLITICIZATION OF THE BUREACRACY An empirical analysis of the effect of populist rule in Europe and Latin America

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Martin Hammarén; [2020-07-03]
  Keywords : populism; bureaucracy; politicization;

  Abstract : Do populist rule lead to more politicization? As populists have had electoral success in many countries in recent years, populism has received much attention both in the public debate an in political science. One aspect of the concept, how populists act once in power and how they relate to the state bureaucracy has however, so far, received only little attention. READ MORE

 2. 2. Let me tell you a story. Illustrated storytelling as a tool for museum learning

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Fredrika Jern; [2020-02-19]
  Keywords : illustrated storytelling; museum; learning; museum pedagogy; child development; learning theory;

  Abstract : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2019, 30 HECSecond Cycle2019:26.... READ MORE

 3. 3. Video games in English class : What are some Swedish students’ and teachers’ attitudes toward using video games as a means to teach and learn L2 English

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Author : Johan Bjelke; [2020]
  Keywords : Video games; Education; Serious Games; L2 English; Students’ attitudes;

  Abstract : The aim of this degree project was to find out what students currently enrolled at upper-secondary school programs think of video games as an educational tool, and whether they believed it would be a good idea to use video games in English language classrooms. This was done by collecting data through the use of an online questionnaire, where students enrolled at an upper-secondary school in central Sweden answered questions on the subject video game habits, previous experience playing video games in class, attitudes toward video games in general and as educational tools in teaching English in particular. READ MORE

 4. 4. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 5. 5. Deep Learning for Anomaly Detection in Microwave Links : Challenges and Impact on Weather Classification

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Olof Engström; [2020]
  Keywords : Anomaly Detection; Time Series; Forecasting; Weather Classification; Microwave Link; CNN; LSTM; Avvikelsedetektering; Tidsserier; Prognostisering; Väderklassificering; Mikrovågslänkar; faltningsnätverk; CNN; LSTM;

  Abstract : Artificial intelligence is receiving a great deal of attention in various fields of science and engineering due to its promising applications. In today’s society, weather classification models with high accuracy are of utmost importance. READ MORE