Essays about: "David Bartenius"

Found 2 essays containing the words David Bartenius.

 1. 1. Parametrisk design och dess tillämpning inom landskapsarkitektur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Södersten; David Bartenius; [2018]
  Keywords : parametrisk design; landskapsarkitektur; arkitektur; digitalisering; computational design; digitala verktyg;

  Abstract : Tekniken utvecklas i rasande takt och påverkar såväl samhället, arkitekturen som oss människor. Parametrisk design har sedan en tid funnits inom byggnadsarkitekturen men är fortfarande ovanlig för landskapsarkitekter. READ MORE

 2. 2. Skateboardåkning : ett fenomen i det offentliga rummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Bartenius; [2016]
  Keywords : skateboardåkning; offentliga rummet; exkludering; territorialitet; demokrati; stadsplanering;

  Abstract : Denna uppsatsen börjar med en kort presentation av skateboardåkningens historia. Denna historiska genomgång visar hur skateboardåkare genom tiderna har tagit platser i det offentliga rummet i anspråk och hur de genom sin aktivitet använder staden och dess arkitektur på ett sätt som få andra grupper gör. READ MORE