Essays about: "David Bratthäll"

Found 2 essays containing the words David Bratthäll.

 1. 1. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Fredriksson Bratthäll; [2016]
  Keywords : Olovs vång; landskrona; koloniområde; urban odling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Jag har i det här kandidatarbetet skapat ett förslag för hur koloniområdet S:t Olovs vång ska kunna bli mer offentligt tillgängligt. Koloniområden är ofta välskötta och varierar mycket i personlig stil och växtval. Det har en stor potential för offentliga grönytor emellan de privata trädgårdarna. READ MORE

 2. 2. Walk the plan : an exploration of linear landscapes

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Bratthäll; [2016]
  Keywords : linear; itinerary; landscape architecture; urban trails; participation; landscape laboratory;

  Abstract : This master thesis is an investigation of linear landscapes through a case study of three projects, a design critique of Rosengårdsstråket, and a proposal for the architecture competition Imagine Open Skåne 2030. The critique is based on aspects found in the investigated cases and theory on on-site exploration and on-site information gathering. READ MORE