Essays about: "David Persson"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words David Persson.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. Management of cross-functional teams: The impact of motivation and Human Resources on efficiency in Swedish organizations

  University essay from Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Author : Timothy Jansson; David Persson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstract Background: Facing an ever-changing, complex business world, organizations have become increasingly reliant on methods of dealing with complexity. One contemporary approach is the increasing utilization of cross-functional teams, composed of employees from different individual functions in business organizations. READ MORE

 3. 3. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Keywords : Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Abstract : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). READ MORE

 4. 4. Enhancing Digital Capabilities within the Manufacturing Sector; How can Volvo Group´s supplier portal be change to be made more usable and better fit the needs of its users?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : David Göthensten; Carl Persson; [2016-09-27]
  Keywords : Usability; Supplier Portal; Interaction Design; Efficiency; Effectiveness; Satisfaction;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 5. 5. KNOWLEDGE TRANSFER IN THE CHINESE AUTOMOTIVE INDUSTRY

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : David Göthensten; Carl Persson; [2014-09-18]
  Keywords : Knowledge transfer; Competences; Automotive industry; MNC’s; China; Joint Venture;

  Abstract : The automotive industry has been subject to a turbulent shift in the last decades as its markets, production and focus has shifted its center of gravity towards the East, specifically to China. When Western automotive companies seek to establish themselves on the Chinese automotive market they have been forced to engage in joint ventures with Chinese counterparts. READ MORE