Advanced search

Showing result 1 - 5 of 24881 essays matching the above criteria.

 1. 1. How to choose green?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Adrian Thureborn; Jakob Ödman; [2022-02-28]
  Keywords : ;

  Abstract : This paper investigates if there is any difference between active managed funds and passive managed funds in regard to their risk-adjusted return. The thesis focuses on Swedish sustainable funds that invest in accordance with the ESG (environmental, governance and social) criteria during the time period 2011-2021. READ MORE

 2. 2. The Swedish inflation rate and stock market returns: does the Fisher effect exist?

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Adam Malmén; Anton Persson; [2022-02-15]
  Keywords : ;

  Abstract : In Sweden the annual inflation rate raised in September 2021 above the Sveriges Riksbank inflation target of two percent annually, which has been the central bank's inflation target since 1995. This created a discussion regarding if the repo interest rate should be increased from currently zero percent. READ MORE

 3. 3. Single-peaked gamma-ray bursts in the Fermi GBM catalogue

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Henric Hintze; [2022]
  Keywords : astroparticle physics; GBR; gamma-ray burst; single-peaked; single peaked; shock breakout; Fermi; GBM; gamma-ray burst monitor; light curve; low-luminosity; low luminosity; closure relation; astropartikelfysik; GBR; gammablixt; singelpeakad; shockbreakout; Fermi; GBM; gammablixtmonitor; ljuskurva; ljuskurvor; lågluminositets;

  Abstract : Gamma-ray burst light curves are notoriously irregular, yet a significant number consists of a single fast-rising, exponentially decaying pulse. These are called single-peaked light curves. READ MORE

 4. 4. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Annika Svensson; [2022]
  Keywords : biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Abstract : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. READ MORE

 5. 5. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Sixten Walheim; [2022]
  Keywords : järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Abstract : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. READ MORE