Essays about: "Dental plaque"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Dental plaque.

 1. 1. Oral Health Care among European Native and Immigrant’s Children and Adolescents : A systematic review and meta-analysis

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Akikun Nahar; [2021]
  Keywords : Children; dental caries; immigrants; Europe; oral health;

  Abstract : Background: Globally, oral health remains a public health concern, particularly in relation towell-being of children and adolescents. Dental caries, one of the most common oral health problem in this group, is considered as a transmissible, infectious disease with significant health consequences. READ MORE

 2. 2. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Keywords : andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Abstract : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. READ MORE

 3. 3. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Philip Yngvesson; [2020]
  Keywords : parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Abstract : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. READ MORE

 4. 4. Effekt av två tandrengöringsprodukter i textil till hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Fanny Eriksson; Camilla Kaj; [2020]
  Keywords : tandborstning; hund; parodontit; plack; gingivit; tandsten; calculus; Handy Brush; Accesia Softy Swipe; fingertuta; FAS; plackfärgning; djuromvårdnad;

  Abstract : Den vanligaste sjukdomen hos hundar är parodontit där 44 - 100 % av populationen är drabbad. Det första steget mot parodontit är plackbildning på tänderna. Plack består av bakterier och kan orsaka gingivit. Om inte placken avlägsnas från tandytan omvandlas den successivt till tandsten. READ MORE

 5. 5. Self-Care Education in Oral Health : An intervention study among dental nurse students in Danang, Vietnam

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Author : Sofia Front; [2019]
  Keywords : dental plaque; gingivitis; oral health; self-care education; dentalt plack; egenvårdsutbildning; gingivit; oral hälsa;

  Abstract : Aim:The aim of the thesis was to study the effect of a self-care education in oral health for a group of dental nurse students in Danang, Vietnam. Methods: A quantitative intervention study was performed consisting of 53 selected participants, who were clinically examined to measure the dental biofilm and gingival inflammation. READ MORE