Essays about: "Depression"

Showing result 1 - 5 of 270 essays containing the word Depression.

 1. 1. The role of Authenticity in Anxiety, Depression and Quality of Life: An exploratory Cross-sectional study.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Loke Blomgren; Johan Strååht; [2019]
  Keywords : Authenticity; depression; anxiety; health-related quality of life; life satisfaction; adult romantic attachment; reflective functioning; mentalisation; insight.; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study was to examine the relationship between authenticity and symptoms of anxiety and depression as well as health-related quality of life (HR-QoL) and life satisfaction in the context of the theoretically related constructs of adult romantic attachment, reflective functioning and insight in a convenience sample of Swedish adults. One hundred and ninety-one participants were recruited from various sources through a convenience sampling method. READ MORE

 2. 2. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 3. 3. Vision based facial emotion detection using deep convolutional neural networks

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Fredrik Julin; [2019]
  Keywords : Computer vision; Deep learning; Convolutional neural network; CNN; Neural network; Machine learning; emotion detection; facial expression recognition; real-time; face detection;

  Abstract : Emotion detection, also known as Facial expression recognition, is the art of mapping an emotion to some sort of input data taken from a human. This is a powerful tool to extract valuable information from individuals which can be used as data for many different purposes, ranging from medical conditions such as depression to customer feedback. READ MORE

 4. 4. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Hedvig Siljedahl; [2019]
  Keywords : self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Abstract : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. READ MORE

 5. 5. What patients want to learn after an AMI. Self-perceived learning needs of patients following an acute myocardial infarction – a literature review

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Aslak Balle Hansen; Federico Sampognaro; [2019]
  Keywords : Discharge; learning needs; information; patient education; myocardial infarction; nursing;

  Abstract : Att överleva en hjärtinfarkt är en livsomvälvande händelse. Det leder ofta till ångest, stress och i vissa fall depression. Att få rätt information i de inledande stadierna efter behandlingen är avgörande. Dock är det så att på grund av snabba behandlingstider är patienternas utbildningstid före utskrivning ofta för kort. READ MORE