Essays about: "Designdialog"

Found 2 essays containing the word Designdialog.

 1. 1. Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Author : Annika Larsson; Desireé Lundqvist; [2015]
  Keywords : Designdialog; brukarmedverkan; arkitektrollen;

  Abstract : I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. READ MORE

 2. 2. Guldfabriken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mårten Setterblad; [2007]
  Keywords : design; dialog; landskapsarkitektur; designdialog; magasin; modell; presentation; handling; formgivning; trädgård; Västra Hamnen; Malmö; innergård; ruderat; transformation; examensarbete; Maria Hellström; interaktiv design; form; landskapsdesign; city planning; stadsplanering; planering; planning; recension; journalistik; esplanad; arkitektur; Setterblad;

  Abstract : This is not a Magazine. But a Degree Project for a Master of Science at the Department of Landscape Planning at SLU Alnarp. The project concerns Guldfabriken, a real estate in Malmö. Guldfabriken is currently transforming, both in content and appearance. READ MORE