Essays about: "Desireé Lundqvist"

Found 1 essay containing the words Desireé Lundqvist.

  1. 1. Designdialog som arbetssätt - En fallstudie kring Bärstadsskolans utformning

    University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

    Author : Annika Larsson; Desireé Lundqvist; [2015]
    Keywords : Designdialog; brukarmedverkan; arkitektrollen;

    Abstract : I byggbranschen är tidiga skeden ett vanligt begrepp. Alltför ofta hinner brukarna inte reflektera över sina behov, krav och önskemål och entreprenörerna ges för lite tid att bidra med sina kompetenser. READ MORE