Essays about: "Development Effect"

Showing result 1 - 5 of 2671 essays containing the words Development Effect.

 1. 1. DRIVER ENGAGEMENT User experience of static & dynamic interaction and engagement in Non-Driving Related Activities in Automated Vehicles - An experimental study

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Elin Johansson; Sara Börjesson; [2023-05-19]
  Keywords : Non-Driving Related Activities; Take-over Request; SAE Level 4; Engagement; Situational Awareness; Self Assessment Manikin; The Contextual Control Model; Take-Over Scenario;

  Abstract : The rapid development of automation in vehicles is reshaping the role of the driver and consequently changing driver behavior. This study is based on the SAE level 4 of automation, i.e the autonomous vehicle (AV) can drive fully autonomously in a conditioned area. READ MORE

 2. 2. NAVIGATING WORKPLACE CONFLICT A case study of local and foreign employees at an international company in Tanzania

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Suzana Aroko; [2023-02-01]
  Keywords : Intercultural conflict; workplace conflict; culture; conflict management styles; Tanzania; Kenya; Germany; United States of America;

  Abstract : In the era of global trade and professional ties across borders, understanding how individuals from diverse contexts frame and respond to workplace conflict is critically important. Researchers have found various variables with some correlation to preferred conflict management style. READ MORE

 3. 3. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Keywords : skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Abstract : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. READ MORE

 4. 4. Modeling the penetration of fragmented shaped charge jets

  University essay from Uppsala universitet/Materialfysik

  Author : Alexander Palfelt; [2023]
  Keywords : Shaped charge; Analytical penetration model; Visualization; Riktad sprängverkan; RSV; Analytisk penetrationsmodell; Visualisering;

  Abstract : The penetration power of a shaped charge is an important characteristic in determining its capability. A model has previously been developed by FOI to analytically predict the penetration of a shaped charge jet striking a target at varying stand-off distances. READ MORE

 5. 5. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johanna Magnusson; Johanna Wolter; [2023]
  Keywords : Multifunktionell; dagvatten; förtätning; trivalent design; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning;

  Abstract : Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. READ MORE