Essays about: "Development management"

Showing result 1 - 5 of 5308 essays containing the words Development management.

 1. 1. Development of a computational method for determining gamma energy escape from calorimeters at CLAB

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Author : Amela Mehic; [2022]
  Keywords : Nuclear physics; Calorimeter; SNF; MCNP; Dose rate; CLAB; Gamma energy; Fuel assembly; Form function; Attenuation coefficient; Gamma spectroscopy;

  Abstract : Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company- SKB has conducted measurement campaigns at the Swedish central interim storage facility for spent nuclear fuel- CLAB over the years, extending from year 2003 to 2019 where the gamma energy escape was acquired. At CLAB the spent nuclear fuel assembly is inserted into the calorimeter; device intended to measure temperature increase due to decay heat from the fuel assembly. READ MORE

 2. 2. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Jonsson; [2022]
  Keywords : fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Abstract : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. READ MORE

 3. 3. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Keywords : Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Abstract : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. READ MORE

 4. 4. Trangia Maxi : Development of a Multiple Burner Portable Stove

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Liselott Hultros; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : This work was conducted at the request of Trangia, a Swedish company known for selling and manufacturing the classical camping stove “stormköket”. Beyond camping stoves Trangia also offer several accessories for cooking outdoors, for example safe fuel bottles and separate cookware. READ MORE

 5. 5. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE