Essays about: "Development."

Showing result 16 - 20 of 25860 essays containing the word Development..

 1. 16. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 17. Nature Nexus - Small town sustainability in an island context

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Emily Axtell Himber; [2022]
  Keywords : Urban Design; Rural Design; Denmark; Nexø; Bornholm; Small Town Sustainability; Residential; Yderområde i Danmark; Yderkommuner; Sunshine Island; Solskinsøen; Arts and Architecture;

  Abstract : Despite its sandy beaches, lush forest, and many sunshine hours, Bornholm was placed on a list along with 23 other municipalities as a peripheral area by Erhvervsstyrelsen in 2014. This designation means that the municipality’s income per capita is less than 90 percent of the national average and over an hour away from a large city. READ MORE

 3. 18. Development as more than economic growth : A qualitative analysis on development in the African Union’s migration policy

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Author : Ayaat Abdelaziz; [2022]
  Keywords : migration policy; African Union; migration-development nexus; postcolonialism; critical development;

  Abstract : An increased global attention has been placed on the effects of migration on development, particularly in Africa, due to the increase in remittances to the continent. The African Union (AU) has negotiated multiple migration frameworks and conventions to promote development in this arena. READ MORE

 4. 19. Från wayfaring till stråkobservationer : åtta insikter som uppmuntrar till att gå för en sinnligare gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Lenning; [2022]
  Keywords : ; forskningsmetod; fenomenologi; wayfaring; Ingold; sinnlig; perception; gestaltning; autoetnografi; stråkobservationer; landskapsarkitektur;

  Abstract : I ett samhälle som alltmer förlitar sig på kvantitativ data och digitaliserade analysverktyg riskerar människor att gå miste om kunskap och insikter som kan inhämtas från våra sinnen. Hur och vad vi uppfattar sinnligt påverkar hur vi mår i våra städer, men även hur städer och dess invånare utvecklas och formas (Pink 2008). READ MORE

 5. 20. Parenting and academic life: A research on social work student-parents in Gävle

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Author : Covenant Itunu Oyegun; Favour olufunke Oyegun; [2022]
  Keywords : Management; Motivation for studying; and Challenges of Parenting.;

  Abstract : Education is essential to human development because it provides knowledge and skills that hold great results for economic empowerment, better living and social growth. Parents do their best by engaging in studies for their development and a better future for their children. READ MORE