Essays about: "Deviations Handling Process"

Found 5 essays containing the words Deviations Handling Process.

 1. 1. INBOUND LOGISTICS OPTIMIZATION - A case study of an Original Equipment Manufacturer and its deviation handling process

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Paola Zambrana; Zanib Iftikhar; [2020-06-22]
  Keywords : Inbound Logistics; Original Equipment Manufacturer; Deviations Handling Process; Lean Six Sigma; DMAIC Framework;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Handling-Force Software : Calculation software for tailgate and bonnet in concept stages

  University essay from

  Author : Gustav Andersson; [2019]
  Keywords : handling; forces; force; excel; bonnet; tailgate; trunklid; hood; hanteringskrafter; hantering; krafter; baklucka; motorhuv;

  Abstract : Abstract This report focuses on the creation of a software to calculate handling forces of bonnet and tailgate. The handling force is the force required by a user to open or close a tailgate. It is a bachelor thesis conducted for Karlstad’s university. READ MORE

 3. 3. Konsekvenser vid förbättrad leveranssäkerhet och avvikelserapportering för timmerleveranser

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Martin Mattsson; [2015]
  Keywords : sågverk; timmer; prognos; konsekvensanalys; förbättringsarbete; sawmill; logs; forecast; consequence analysis; improvement work;

  Abstract : Ett sågverk är beroende av timmerleveranser för att kunna producera sågade trävaror. Utifrån SCA Bollsta sågverks budgeterade försäljning och produktion läggs en timmerbeställning till SCA Skog. Beställningen upprättas i samråd mellan sågverk och skogsavdelning och består av önskat antal stockar per längd och toppdiameter. READ MORE

 4. 4. Managing Production deviations : A case study at Scania AB

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Anders Liljedahl; Armin Muftic; [2012]
  Keywords : Production deviation; continuous improvement; lean; SPS; Scania; standardization; work-groups; implementation; human factor; Avvikelser; ständiga förbättringar; lean; SPS; Scania; standardisering; arbetsgrupper; Implementering; Mänskliga faktorn;

  Abstract : The use of continuous improvement programs is a widespread practice present in many organizations throughout the world. CI-programs are mostly associated with Lean production and substantial focus in literature and research are on the applicable tools and methods. READ MORE

 5. 5. Optimalt råvarulager för biobränsleföretaget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Bengt Aggeryd; [2009]
  Keywords : biobränsle; lagring;

  Abstract : This report was written as a final thesis within the Department of forest economics at the Swedish University of Agricultural Sciences as a completion of the M.SC Forestry programme. READ MORE