Essays about: "Dharwar craton"

Found 2 essays containing the words Dharwar craton.

 1. 1. Unravelling the timing and distribution of Paleoproterozoic dyke swarms in the eastern Kaapvaal Craton, South Africa

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Camilo Esteban Gaitan Valencia; [2019]
  Keywords : Kaapvaal; Mashining; black hills; dyke events; U-Pb geochronology; baddeleyite; geochemistry; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : I denna uppsats presenterar jag kristallisationsåldrar, petrografi och geokemisk sammansättning för diabasgångar och en lagergång i östra och sydöstra Kaapvaal kratonen, Sydafrika. Dessa nya resultat ger mer exakta och pålitliga resultat än tidigare dateringar för diabaser tillhörande den s.k. READ MORE

 2. 2. U-Pb baddeleyite ages from mafic dyke swarms in Dharwar craton, India : links to an ancient supercontinent

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Kürsad Demirer; [2012]
  Keywords : U-Pb TIMS baddeleyite; mafic dykes; Dharwar craton; palaeoreconstructions; Superia; U-Pb TIMS baddeleyit; mafiska gångar; Dharwar kraton; palaeorekonstruktion; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : .... READ MORE