Essays about: "Diffuse sources"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the words Diffuse sources.

 1. 1. Photodegradation of macroplastics to microplastics : A laboratory study on common litter found in urban areas

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Jonathan Svedin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : During the last 60 years the plastic production has increased more than 190 times and plasticpollution both at sea and land is a growing issue. Every year millions of tons of plastic waste fromland reaches the oceans, but the land-based sources are diffuse. READ MORE

 2. 2. Estimating beam and diffuse solar irradiance components using multiple solar irradiance meters

  University essay from

  Author : Tarik Delibasic; [2019]
  Keywords : Solar irradiance; beam; diffuse;

  Abstract : In recent years, different renewable energy sources have been on the rise. Among these, solar power has shown great potential in both small and big scale. READ MORE

 3. 3. Markfuktighetsförhållanden och jordartsfördelningens påverkan på kväve- och fosforförluster från skog och sankmark

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Eleonor Dacke; [2018]
  Keywords : Övergödning; PLC6 typhalt; typhalt; GIS; flödesackumulering; NNH; TWI; DTW;

  Abstract : Övergödningen utgör ett allvarligt hot mot Östersjön och för att kunna åtgärda problemen krävs effektiva metoder för uppskattning av näringsbelastning och källfördelning. Ökad förståelse för bakomliggande orsaksfaktorer till diffusa näringsförluster från skog och sankmark kan förbättra skattningen av belastning och bidra till riktade åtgärder. READ MORE

 4. 4. Diffusion of a Diffuse Concept

  University essay from Lunds universitet/Innovationsteknik

  Author : Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Keywords : Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. READ MORE

 5. 5. Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Malin Bergman; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim with the study was to assess if glacial relict amphipods constitute as vectors of transport of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in the Arctic char food web in Lake Vättern, Sweden. Sediment, surface water and biota samples were analysed for PFASs using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS), and stable isotope analysis of δ 13C and δ15N was performed on sediments and biota samples. READ MORE