Essays about: "Diskriminering"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word Diskriminering.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Keywords : whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Abstract : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. READ MORE

 2. 2. The need of separatist spaces : a queer feminist exploration of saunas and lesbian spaces

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Kim Schmidt; [2019]
  Keywords : sauna; queer; feminist; separatism; lesbian spaces; minority; exclusion; inclusion; architecture; public space; bastu; arkitektur; queer; feminitisk; separatism; lesbisk; lesbiska rum; lesbisk frukost; lesbisk makt; minioritet; exkludering; inkludering; offentliga rum;

  Abstract : This thesis explores separatist spaces, with focus on lesbian spaces, with the aim of enabling discussion about the need and configuration of that type of spaces. The focus is on exclusion as a method for achieving an equal society in the long term. READ MORE

 3. 3. TAPPING INTO PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: "Moving Towards an Inclusive and Neurodiverse Workspace"

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Greg Nicholas Gartsu; Maria Stefani; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Organizations lack knowledge of a relatively new phenomenon of the potential of those with autism spectrum disorder (ASD). As companies today seek to innovate, this paper explores employers’ experiences and perceptions of employing those with ASD. READ MORE

 4. 4. Implementation of UsageBased Insurance solutions : A qualitative analysis of a technology-based insurance model from the perspective of the Swedish insurance industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Malin Yvell; Elin Axelsson; [2019]
  Keywords : Usage-based Insurance; UBI; Technology-based insurance; Smart Insurance; Insurability; Telematics; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.; Användarbaserad försäkring; UBI; Teknikbaserad försäkring; Smart försäkring; Försäkringsbar; Telematik; Wearables; Pay As You Live; Pay As You Drive.;

  Abstract : Recent years’ digital transformation has led to an increased interest in using and utilising smart technology in various insurance solutions, something that has come to challenge the traditional insurance model. The UsageBased Insurance model (UBI) is an example of an insurance model that utilises these technological innovations. READ MORE

 5. 5. Ethnic profiling in Sweden – can it be legalised through the test of proportionality?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Elin Sjöberg; [2019]
  Keywords : EU-rätt; Etnisk profilering; etnisk diskriminering; Artikel 14 EKMR; polis; EU law; Ethnic profiling; Racial profiling; Article 14 ECHR; police; Law enforcement; Law and Political Science;

  Abstract : I USA och Storbritannien är termer såsom “driving while black” (översatt ungefär till ”vara mörkhyad och köra bil”) välkända och båda länderna kräver att deras polismyndigheter samlar in data rörande polisens arbete och etnicitet. Detsamma går inte att säga gällande Sverige där termen ”etnisk profilering” inte är lika välkänd. READ MORE