Essays about: "Diskriminering"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the word Diskriminering.

 1. 1. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Vidarsson; [2020]
  Keywords : gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Abstract : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. READ MORE

 2. 2. Loneliness is a Very Special Place: A Cultural Analysis of Urban Loneliness within Scandinavia

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Author : Martina Gnewski; [2020]
  Keywords : loneliness; Sweden; Denmark; city planning; urban living; trust; belonging; cultural analysis; ethnography; public health; Cultural Sciences;

  Abstract : Denna uppsats är ett kulturanalytiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur sociala och kulturella processer i olika rum i staden bidrar till upplevelsen av ofrivillig ensamhet. Uppsatsen undersöker den ofrivilliga ensamheten i olika skalor i staden, från bostaden, kvarteret, ut i bostadsområdet och vidare ut i staden. READ MORE

 3. 3. The Protection of LGBT+ rights in International Criminal Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Adam Olofson; [2020]
  Keywords : Folkrätt; Public International Law; Queer Law; Queer critical Theory; Crimes against humanity; Persecution; International Criminal Law; Law and Political Science;

  Abstract : Sexual and gender minorities have historically and globally been vulnerable to persecutory and discriminatory acts. Today, sixty-eight United Nations member states criminalize consensual same-sex sexual conduct and nine states expressively criminalize the gender identity/expression of transgender people. READ MORE

 4. 4. Stuck in Limbo : A qualitative analysis regarding the effects of living in deprived neighborhoods on the citizenship of the second-generation immigrants in Bäckby.

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Faris Henry Gergis; [2020]
  Keywords : Deprived neighborhoods; second-generation immigrants; substantive citizenship; Peregrinus citizenship; integration; political participation; Utsatta områden; andra generationens invandrare; substantiv medborgaskap; Peregrinus medborgarskap; integration; politiskt deltagande;

  Abstract : This thesis is a qualitative study based on semi-structured interviews that were conducted with six highly educated young second-generation immigrants from the deprived neighborhood of Bäckby in Västerås. By aiming to understand how the participants portray their substantive citizenship and its impact upon political participation as an essential pillar of Swedish democracy, the author focused upon how the participants described their perceived discrimination, sense of belonging, transnationalism, and political participation. READ MORE

 5. 5. Tools and Methods for Companies to Build Transparent and Fair Machine Learning Systems

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alexandra Schildt; Jenny Luo; [2020]
  Keywords : ethical AI; AI ethics; machine learning; bias; explainability; fairness; transparency; etisk AI; AI etik; maskininlärning; diskriminering; rättvisa; transparens;

  Abstract : AI has quickly grown from being a vast concept to an emerging technology that many companies are looking to integrate into their businesses, generally considered an ongoing “revolution” transforming science and society altogether. Researchers and organizations agree that AI and the recent rapid developments in machine learning carry huge potential benefits. READ MORE