Essays about: "Djurhantering"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word Djurhantering.

 1. 1. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Nilsson; [2019]
  Keywords : planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Abstract : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. READ MORE

 2. 2. Internet of things for monitoring grazing animals

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Alisher Zaitov; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : Swedish agricultural industry is well known for it’s fair animal tending and ecological processes, the high standards comes at a cost of tough strict regulations. Laws were introduced to keep a low level usage of antibiotics and toxic products among the agricultural industry. READ MORE

 3. 3. Djurbeteende, användning av drivningsutrustning och tidsåtgång före och efter förändringar av drivgången på ett storskaligt slakteri för nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Marie Baude; [2015]
  Keywords : nötkreatur; drivning; hantering; stress; miljö; slakt; skjutbox; cattle; driving; handling; environment; slaughter; abbatoir; stunning box;

  Abstract : Köttindustrin i Sverige idag är stor och svenskarnas konsumtion av kött tenderar inte att minska. Att sträva efter att minska djurlidandet i hela produktionskedjan och därmed också öka djurvälfärden är ett stort ansvar som kommer med produktionen. READ MORE

 4. 4. Förändrad djurhantering på gården för att uppnå minskad stress för nötkreatur på slakteriet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnéa Johansson; [2014]
  Keywords : stress; slakt; nötkreatur; svält; avel;

  Abstract : Vid storskalig slakt utsätts nötkreatur för många stressande faktorer, såsom transport, nya miljöer och gruppkonstellationer samt hårdhänt hantering. Stressen utgör ett hot mot djurens välfärd och är en viktig orsak till ekonomiska förluster för slakteriet i form av DFD-kött och kassationer. READ MORE

 5. 5. Att använda häst i arbetet med boskap

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gunnar Brahme; [2014]
  Keywords : boskap; häst; ryttare; cowboy; säker djurhantering; low stress handling; entreprenörskap; quarterhorse; hästföretagande;

  Abstract : Andelen lantbruk med inriktning på stora betesdjur ökar i Sverige. För att effektivt kunna hantera dessa djur bör de metoder som används ses över. Det här arbetet är gjort i ett försök att utreda om hästen kan spela en viktig roll i arbetet tillsammans med nötkreatur. READ MORE