Essays about: "Drawers"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word Drawers.

 1. 1. Development of Sliding Mechanism for IKEA Furniture

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Emma Kroon; Amanda Nilsson; [2019]
  Keywords : Product development; IKEA; sliding mechanism; slide; wheel; Technology and Engineering;

  Abstract : This Master Thesis cover a product development process based on an investigation of an existing product at IKEA. A study regarding potential improvements of the existing low-cost roller slide was performed. The roller slide enables opening and closing of drawers in some of today’s IKEA furniture. READ MORE

 2. 2. Customer Perceptions of Child Safety towards Residential Furniture

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Author : Yajie Zhu; [2018]
  Keywords : Child safety; Chest of drawers; Consumer behaviour; Consumer decision process; Furniture tipping over; Perceptions; survey; SPSS; Statistics analysis;

  Abstract : With the nature of exploring and less awareness of danger, furniture at home has been causing various kinds of child injury all over the world. Furniture tipping over is one emerging cause among children under 6 years old. READ MORE

 3. 3. The Imaginative Child - Development of Creativity in Children

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Frida Fuchs; [2017]
  Keywords : Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Abstract : The constant flow of new products and information we are faced with today demands us to be prepared for rapid changes. To have creative skills becomes more and more important in multiple areas of our lives, from solving everyday problems to providing ideas and associational thinking at work. READ MORE

 4. 4. Impact resistant solution for drawer systems

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : ANNA SVENSSON; PER LARSSON; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : Examensarbetet är utfört i sammarbete med IKEA Components AB och är det avslutande momentet i masterutbildningen Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2014. Ämnet behandlar utvecklingen av en stötabsorberande lyft-lås lösning för lådsystem gällande en klassisk låda av spånskiva med dold lådexpansion. READ MORE

 5. 5. Taking AIM at Improving Product Development in Consultant Firms

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : CHRISTIAN ERIKSSON; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta projekt har utförts tillsammans med Mälarplast, en tillverkare av plastprodukter ochAvalon Innovation, en konsult firma som specialiserar sig på produktutveckling. Det förstamålet var att utveckla en flexibel förvaringslösning för användning inom flyg- och tågcatering,genom att använda Avalons nya utvecklingsprocess, Avalon Innovation Model (AIM). READ MORE