Essays about: "EC Treaty"

Showing result 1 - 5 of 109 essays containing the words EC Treaty.

 1. 1. The Marketing of Traditional Vegetable Seeds - How the EU legislation affects the conservation and sustainable use of plant genetic resources

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Gesine Åström; [2019]
  Keywords : Plant genetic resources; International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture; EU seed marketing legislation; Directive 2009 145 EC; Directive 2002 55 EC; Public international law; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Europeiska Unionens (EU) lagstiftning avseende saluföring av utsäde av köksväxter påverkar mångfalden av växtgenetiska resurser samt att utreda potentiella förbättringsförslag till den nuvarande lagstiftningen. EU:s utsädeslagstiftning består främst av direktiv 2002/55 som anger att enbart certifierat utsäde från registrerade sorter får saluföras i EU samt direktiv 2009/145 som tillhandahåller vissa undantag från saluföringsföreskrifterna för att främja bevarandet av den växtgenetiska mångfalden. READ MORE

 2. 2. Article 346 TFEU: The point of intersection between legal ambition and political will regarding the Defence Procurement Directive (2009/81/EC)?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Hanna Engström; [2018]
  Keywords : EU-rätt; EU law; Article 346 TFEU; Defence Law; Defence Procurement; Law and Political Science;

  Abstract : The European defence industry contributes to enable Member States of the European Union to care for the security and defence of European citizens. In order to safeguard the Member States’ ability to tend to their essential security interests, Article 346 TFEU was adopted. READ MORE

 3. 3. The Principle of Equal Pay for Work of Equal Value. Closing the Gender Pay Gap in Iceland. "So close, yet so far"

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Maj Britt Briem; [2018]
  Keywords : Equal pay for work of equal value; multiple discrimination; gender discrimination; gender pay gap; special measures; gender segregation; Equal Pay Standard; Law and Political Science;

  Abstract : The enunciation of the principle of equality and non-discrimination is of fundamental source in international human rights laws and EU-law and has a prominent place in the Icelandic constitution. The principles of equality and non-discrimination are based on various legal concepts that have evolved mainly in international and regional human rights or equality jurisprudence. READ MORE

 4. 4. Blanket Retention of Electronic Communications Traffic Data and the Right to Respect for Private Life - Sweden in Focus

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Aschtar Yakob; [2011]
  Keywords : EU-rätt; EU law; rättssociologi; sociology of law; 2006 24 EG; 2006 24 EC; datalagring; data retention; human rights law; folkrätt; traffic data; trafikuppgifter; blanket retention; ECHR; EKMR; respect for private life; effective remedies; electronic communications; elektronisk kommunikation; privacy; surveillance; övervakning; privatliv; effektiva rättsmedel; Law and Political Science;

  Abstract : Detta examensarbete rör direktiv 2006/46/EG och dess överensstämmelse med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Examensarbetet använder Sverige som ett exempel, och analyserar främst lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och dess tillkortakommanden vad gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till lagrade trafikuppgifter. READ MORE

 5. 5. The Impact of AG Geelhoed's Theories on Recent Case Law

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Author : Christina Jonsson; [2011]
  Keywords : breach of art 43 EC; Quasi-restrictions; Geelhoed devision of tax base; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis begins in the view of AG Geelhoed about the right for the States to allocate the right to tax between them and that discrimination resulting from this does not fall with in scope of the free movement provisions of the Treaty. In an article by the CFE in 2006 a conclusion is drawn that the ECJ is starting to fall in line with Geelhoed’s reasoning. READ MORE