Essays about: "EKG-registrering"

Found 1 essay containing the word EKG-registrering.

  1. 1. Användbarhet av AliveCor (KardiaMobile 1L) för EKG-registrering hos katt i hemmet : usefulness of AliveCor (KardiaMobile 1L) for ECG-registration in cats in their home enviroment

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Sandra Dahlström; [2020]
    Keywords : AliveCor; KardiaMobile 1L; Katt; EKG-registrering; hjärtrytm; hjärtfrekvens;

    Abstract : I en undersökningssituation i klinikmiljö har katter ofta en ökad hjärtfrekvens, eftersom de kan uppleva situationen stressande. Detta kan försvåra bedömningen av den kliniska statusen hos katten eftersom en förhöjd hjärtfrekvens dessutom kan indikera en mängd olika sjukdomstillstånd. READ MORE