Essays about: "EMC"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word EMC.

 1. 1. Simulation Method Development for Vehicle Radiated Immunity Test

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yao Wang; [2019]
  Keywords : Vehicle; radiated immunity; EMC; FEM; mesh; antenna;

  Abstract : In the past few decades, on-board electronic devices have been developingtremendously in automotive industry, and it is believed that the trendof electrication and autonomous driving will sustain in the near future.Thus, passenger cars are going to suer from more severe electromagneticenvironment, especially from an EMC's perspective. READ MORE

 2. 2. Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Author : Lucas Svensson; Gustaf Ljungné; [2019]
  Keywords : EMC; tuneable; antenna; low frequency; susceptibility; electromagnetic compatibility; immunity; testing; 26-150 MHz; changing size; EZNEC; SAAB; tuned antenna; anechoic chamber;

  Abstract : Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. READ MORE

 3. 3. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : David Nimblad Svensson; [2018]
  Keywords : ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Abstract : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. READ MORE

 4. 4. 5G Turntable Test Rig, A Two Degree of Freedom System for Antenna Characterisation

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Martin Sjögren; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta examensarbete har undersökt vilka komponenter och vilken kontrollstrategi som ska användas i realiseringen av ett två-frihetsgradigt roteringsbord för antennkaraktärisering. De viktigaste komponenterna i roteringsbordet var de två motorerna som sköter varsin rotation. READ MORE

 5. 5. Automatic reporting of complete vehicle EMC-testing

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Author : Ezhil Arasan Vinayagam; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE