Essays about: "EPG"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word EPG.

 1. 1. Investigation of high performance configurations on the Evolved Packet Gateway

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Georgios Chatziadam; Tsigabu Mebrahtu Birhanu; [2021-04-21]
  Keywords : NUMA; EPG; Computer Science; Engineering; Project; Thesis;

  Abstract : Modern servers today are based on multi-socket motherboards to increase their powerand performance figures. These setups provide CPU interconnection through a highspeed bus. If processes on one CPU need access to memory or devices local to anotherCPU, they need to traverse this bus and this adds a delay to the execution time. READ MORE

 2. 2. Klinisk effekt av fenbendazol hos föl med naturlig Parascaris univalens-infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Strandberg; [2021]
  Keywords : häst; spolmask; Parascaris spp.; Parascaris univalens; avmaskning; anthelmintika; resistens; bensimidazoler; fenbendazol;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är vanligt förekommande hos föl och unga hästar. En individ som infekteras kan få sjukdomstecken från luftvägarna, men även nedsatt tillväxt och bukighet kan ibland ses. READ MORE

 3. 3. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Michelle Lundqvist; Milly Åkerlund; [2020]
  Keywords : parasitology; selective therapy; faecal samples; McMaster; equus; strongyle eggs;

  Abstract : Due to an increased occurrence of resistance towards anthelmintics among equine endoparasites today, it is recommended that selective therapy is performed to minimize the use of anthelmintics. Selective therapy means that only infected individuals will be treated. READ MORE

 4. 4. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Ernback; [2020]
  Keywords : häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. READ MORE

 5. 5. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Isa Persson; [2020]
  Keywords : endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. READ MORE