Essays about: "ERUF"

Found 1 essay containing the word ERUF.

  1. 1. EU och pengarna : en undersökning om hur den översiktliga planeringen i två svenska strategiska regioner påverkas av Europeiska regionala utvecklingsfonden

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Märta Alsén; [2013]
    Keywords : Översiktsplanering; EU; Strukturfonder; ERUF;

    Abstract : The European Union is a 60 year long collaboration between the European countries. It was born from the intention to ease trade and thereby reassure peace. Within the 60 years EU has functioned it has developed and expanded further. READ MORE