Essays about: "ESBL-producing bacteria"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words ESBL-producing bacteria.

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  University essay from

  Author : Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Keywords : infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Abstract : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. READ MORE

 2. 2. Antibiotikaresistens hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Laakko; [2019]
  Keywords : antibiotikaresistens; häst; ESBL; MRSA; BHS; prevalens; riskfaktorer;

  Abstract : Antibiotikaresistens är ett hot mot världshälsan. På häst används endast ett fåtal olika antibiotikum och därav är resistensen viktig att förebygga. READ MORE

 3. 3. ESBL hos livsmedelsproducerande djur : riskfaktorer och förebyggande åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Albinsson; [2018]
  Keywords : ESBL; ; antibiotikaresistens; E. coli; livsmedelsproducerande djur;

  Abstract : Antibiotika är ett av de viktigaste läkemedlen i dagens sjukvård, men dessvärre ses en allt mer utbredd resistensutveckling. En typ av antibiotikaresistenta bakterier är ESBL-producerande bakterier. READ MORE

 4. 4. Förekomst av fekala mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier i gödsel och vattendrag kring hästanläggningar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Gertzell; [2017]
  Keywords : fekal förorening; antibiotikaresistens; ESBL; häst; fecal contamination; antibiotic resistance; ESBL; horse;

  Abstract : Med en tillväxt på 10-20 % mellan åren 2004 och 2010 är hästnäringen en växande bransch. Kopplat till konstaterat höga utsläpp av näringsämnen från hästanläggningar och indikationer på utsläpp även av föroreningar i form av fekala mikroorganismer gör det till en bransch som är angelägen är undersöka med avseende på dess miljöpåverkan. READ MORE

 5. 5. Antibiotic resistance associated with bacteria in irrigation water : a case study of irrigation ponds in Southern Sweden

  University essay from SLU/Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

  Author : Maria Grudén; [2013]
  Keywords : Animal husbandry; Enterobacteriaceae; ESBL; Etest; exogenous isolation; irrigation water; hygiene; standards in water; Water quality;

  Abstract : The focus of this project was to characterize the occurrence of ESBL-­‐producing bacteria in two irrigation water ponds in Southern Sweden. Samples were taken from two ponds nearby each other, from which analyses were made based on levels of community and individual isolates. READ MORE