Essays about: "ESSAY on plants"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the words ESSAY on plants.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecca Semb; [2021]
  Keywords : vegetation; etablering; förskolegård; slitage; kompaktering;

  Abstract : Det finns i dagsläget både forskning och allmänna råd som beskriver att vegetation spelar en viktig roll i en hälsosam utemiljö för barn. Det verkar däremot inte finnas vetenskaplig litteratur som beskriver vilken typ av vegetation eller vilka arter som skulle kunna vara lämpade för de utmanande förutsättningarna på förskolegårdar, ofta med problematik som omfattande slitage och markkompaktering. READ MORE

 3. 3. Förvildade medicinalväxter i svensk natur : en sammanfattning av sju olika arter som kan nyttjas i medicinskt syfte

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Kimberly Morgan; [2021]
  Keywords : Urtica dioica; Hypericum perforatum; Plantago major; Rhodiola rosea; Filipendula ulmaria; Valeriana officinalis; Achillea millefolium; fytoterapi; fytokemi; farmakognosi;

  Abstract : Allt mer förlitar vi oss på receptbelagd konventionell medicin som finns att köpa i apotek, även om den kan ha kraftiga biverkningar. I takt med en ökad global urbanisering tynar intresset för att förebygga sjukdomar med hjälp av fytoterapi sakta bort. READ MORE

 4. 4. Vilka kriterier är viktiga för växtval på skolgårdar i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2021]
  Keywords : artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6; plant selection; northern Sweden; woody species diversity;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE

 5. 5. The Lily of the Nile : A work on the ritualistic use of an ancient flower of immortality

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

  Author : Christie Gutierrez Haddad; [2021]
  Keywords : Ancient Egypt; water lily; entheogen; medicine; content analysis; immortality; lotus;

  Abstract : In pharaonic times, religion, magic and medicine had little distinction between each other due to the commonly held belief that all parts of life were influenced and even controlled by divinity and the supernatural. To navigate life easier, and in true Egyptian fashion, a large corpus of text was composed of magic, medicine and religion. READ MORE