Essays about: "ESTER"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the word ESTER.

 1. 1. A GIRL’S BEST FRIEND? : A Quantitative Study on The Effect of Diamond Extortion on Sexual Violence

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Author : Ester Tottie; [2021]
  Keywords : sexual violence; CRSV; natural resources; alluvial diamonds; lootable natural resources;

  Abstract : Sexual violence has been a considered tragic yet inevitable part of most armed conflicts throughout history. Various connections have been made between natural resources and conflict-related sexual violence and this paper aims to explore this relationship further. READ MORE

 2. 2. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 3. 3. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 4. 4. Development of an improved psilocybin synthesis

  University essay from Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)Uppsala universitet/Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

  Author : Reham Shaba; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Psilocybin is a hallucinogenic compound found in fungi and is currently evaluated inclinical trials for treatment of depression, anxiety and addiction. Psilocybin is aprodrug of the pharmacologically active metabolite, psilocin. READ MORE

 5. 5. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2020]
  Keywords : ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Abstract : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. READ MORE