Essays about: "EU-pallar"

Found 1 essay containing the word EU-pallar.

  1. 1. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Melinda Winell; [2022]
    Keywords : Jordgubbar; koldioxidutsläpp; växthusutsläpp; GWP100; LCA; transport; förpackingar; EU-pallar; höga tunnlar; polytunnel; skördemängd; avkastning; södra Europa; Spanien; Sverige;

    Abstract : GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa. READ MORE