Essays about: "Early-stage innovation"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words Early-stage innovation.

 1. 1. Milk as a Service : Exploring the Concepts of Servitization and Digitalization in the Business Model of an Incumbent Manufacturing Firm

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Matilda Furberg; Anna Naumburg; [2019]
  Keywords : Servitization; Digitalization; Business Model Innovation; Value Creation; Tjänstefiering; digitalisering; affärsmodellsinnovation; värdeskapande;

  Abstract : Due to digitalization as a technology shift, many incumbent manufacturing firms face challenges to maintain their position on the market. One solution to tackle this technology shift is by servitization, which has shown great opportunities for value creation in various industries. READ MORE

 2. 2. Making urban stormwater management more sustainable. A case study of Tallinn, Estonia

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Virginie Laroche; [2019]
  Keywords : stormwater management; sustainable urban drainage systems; nature-based solutions; flood mitigation; geographic information systems; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The concept of sustainable urban drainage systems (SuDS) is increasingly recognised as a valuable approach to flood risk mitigation and urban landscape planning. Many European cities are considering integrating SuDS features to their stormwater management practices. READ MORE

 3. 3. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Tegmar; [2019]
  Keywords : gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Abstract : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. READ MORE

 4. 4. Voi Technology and Investors' Gut Feel

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Author : Nils Elmlund; Michael Larzev; [2019]
  Keywords : Angel investor; Disruptive innovation; Investment decision criteria; Early stage investments; Venture Capital;

  Abstract : This thesis investigates early stage investors' investment decision making criteria when evaluating investment opportunities in potentially disruptive start-ups. The method chosen was a single case study with 5 interviews with investors in the e-scooter sharing company Voi Technology. READ MORE

 5. 5. Business Model Framework for Open Innovation projects in Incumbent organizations : A study on Incumbent organization in Sweden

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Karthik Battula; [2019]
  Keywords : Business model; open innovation; value propositions; business model innovation; business strategy; value creation.;

  Abstract : This thesis is about exploring the suitable business model framework for open innovation projects in incumbent organizations like Ericsson. Due to the rise in global competition and digitalization incumbent companies cannot innovate in closed innovation systems. READ MORE